Gewichtsbeheersing

Al bijna 50% van de nederlanders heeft overgewicht (meer dan 8 miljoen) en bijna 2% van de nederlanders heeft ondergewicht (320.000). (Bron: CBS)

Lees meer!

Sportvoeding
Sport u om fit te blijven, af te vallen of om een doel te bereiken? Uw voeding speelt altijd een belangrijke rol!

Lees meer!
Natuurlijk ouder worden

Naarmate de ouderen meer afhankelijk worden van zorg, gebruiken zij minder energie en hebben daardoor vaak ook een lagere inname van energie en voedingsstoffen. Bij geïnstitutionaliseerde oudere vrouwen ligt de inname van diverse vitamines (bijvoorbeeld B1, B6, C, en D) en van calcium gemiddeld genomen beneden de aanbevolen hoeveelheid per dag. De beperkte gegevens voor mannen wijzen in dezelfde richting. Dit is een ernstige signaal.

Een lage energie-inname kan diverse oorzaken hebben, die meestal worden ingedeeld in medische, lichamelijke, psychologische, sociale en culturele factoren. Deze factoren komen op oudere leeftijd vaker voor. Dit geldt vooral voor niet-zelfstandig wonende ouderen met een zorgbehoefte, maar ook in mindere mate voor ogenschijnlijk gezonde ouderen.

Preventie van een te lage energie-inname bij ouderen is belangrijk omdat het voor hen moeilijker blijkt te zijn om de energiebalans te reguleren dan voor jongeren. Is de energiebalans eenmaal negatief dan zal deze gemakkelijk voortdurend negatief blijven. Om de gevolgen van een te lage energie-inname voor de gezondheid van ouderen te beperken, is het van belang om het risico daarop en de oorzaken ervan tijdig te signaleren en dus ook tijdig preventieve interventies te kunnen.

Een ontoereikende vitaminestatus komt veelvuldig voor bij niet-zelfstandig wonende zorgbehoevende ouderen en verpleeghuisbewoners. Voor vrouwen boven de 80 jaar wordt het percentage met een ontoereikende vitamine D status geschat op 65%. Bovendien komen lage waarden van de vitamines B6, B12 en foliumzuur vaak voor. Voor vitamine D en vitamine B12 is het voor veel ouderen boven de 75 jaar ondoenlijk om alleen via de voeding te voldoen aan de behoeftes. Bij ouderen met een risico op een te lage energie-inname is het van belang om het lichamelijke activiteitenpatroon zo hoog mogelijk te houden en regelmatig het gewicht te meten.

Adequate supplementen kunnen bij de preventie van een te lage energie-inname en daarmee samenhangende voedingstekorten een belangrijke rol spelen. Ook smaakversterkers en een positieve sociale omgeving tijdens de maaltijden kunnen van grote invloed zijn.

Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.12, 13 december 2007 © RIVM, Bilthoven

Een juiste balans kan ondersteunt worden door extra te supplementeren met onze producten .